The Lodge Trysil montering

18. juli 2018

(bilde kilde facebook.com/thelodgetrysil)

Husvik signerte høsten 2017 en leveranse avtale på klima vegger med PEAB til The lodge Trysil. Dette er ekslusive leiligheter med beliggenhet i gange avstand til ski heisen i Norges største Ski destinasjon Trysil.

Et slik prosjekt er veldig omfattende og arbeidet startet med prosjektering av detaljer og løsninger allerede i Januar. Produksjonen av elementene startet i 14 Mai og ble avsluttet tidlig Juli. Det er produsert mer en 2000 kvm klimavegger med montering av vinduer som skjer i fabrikken. Dette er viktig for tetthet på bygget og effektivitet .

Monterings arbeide startet på plassen tidlig juli. Husvik monterins team  arbeider tett med plass ledelsen og snekkere fra PEAB for å sikre en effektiv fremdrift. Det første arbeidet starter med montering av stål vinkler og styre sviller og dette arbeidet har gått helt i henhold til planen. Vegg montasjen  har startet montert på det første bygget og blir kompletert ferdig de neste dagene.

Husvik er svært fornøyd med samarbeidet med PEAB så langt og ser frem til videre fremdrift på prosjektet.

Tilbake

TORØDVEIEN-PROSJEKT signert

31. mars 2021

Husvik har signert en ny kontrakt for Torødveien 126-prosjektet. Prosjekteringen er startet, og den er planlagt å levere de første elementene fra mai 2021. Prosjektet er lokalisert i Tønsberg, Torød-området. Vi ser frem til å starte produksjonen.

UNDERSKRIFT KONTRAKT FOR NESTE FASE AV RåHOLT-PROSJEKTET

31. mars 2021

Husvik har signert nok en kontrakt for andre etappe av Raholt-prosjektet, hus 4/5/6. Raholt-prosjektet inkluderer en kjede av effektive bygninger med effektiv planlegging for gode boforhold.

HUNDEGGER SPEED CUT MACHINE SC3

31. mars 2021

Husvik har investert i en helt ny sag, og den er nå i full drift. Det er et avansert sagsystem Hundegger Speed Cut Machine SC3., og det betyr at vi i større grad kan gjøre kompliserte prosjekter med færre arbeidsoperasjoner.

Signert kontrakt på prosjekt på Svelvik og klokkerstua

31. mars 2021

Husvik er stolt over å kunngjøre at det har signert en kontrakt med Thorrud Prosjekt AS for Hurum Kirke Klokkerstua-prosjektet. Prosjekteringen er allerede startet, og den er planlagt å levere de første elementene fra mai / juni 2021.