The Lodge Trysil montering

18. juli 2018

(bilde kilde facebook.com/thelodgetrysil)

Husvik signerte høsten 2017 en leveranse avtale på klima vegger med PEAB til The lodge Trysil. Dette er ekslusive leiligheter med beliggenhet i gange avstand til ski heisen i Norges største Ski destinasjon Trysil.

Et slik prosjekt er veldig omfattende og arbeidet startet med prosjektering av detaljer og løsninger allerede i Januar. Produksjonen av elementene startet i 14 Mai og ble avsluttet tidlig Juli. Det er produsert mer en 2000 kvm klimavegger med montering av vinduer som skjer i fabrikken. Dette er viktig for tetthet på bygget og effektivitet .

Monterings arbeide startet på plassen tidlig juli. Husvik monterins team  arbeider tett med plass ledelsen og snekkere fra PEAB for å sikre en effektiv fremdrift. Det første arbeidet starter med montering av stål vinkler og styre sviller og dette arbeidet har gått helt i henhold til planen. Vegg montasjen  har startet montert på det første bygget og blir kompletert ferdig de neste dagene.

Husvik er svært fornøyd med samarbeidet med PEAB så langt og ser frem til videre fremdrift på prosjektet.

Tilbake

Brettesnes

18. desember 2023

Husvik har avsluttet nå de siste 8 hyttene på Brettenses.

Skårerbyen

11. desember 2023

Husvik er stolt av å bli valgt som leverandør og samarbeidspartner av et av de ledende entreprenørene i Norge.

Ekerød

28. november 2023

Den tredje fase av prosjekt Ekerød begynner å ta sin form.

Hytter i Trysil

20. oktober 2023

Husvik har levert flere hytter til Trysil fritidseiendom.