Skårerbyen

11. desember 2023

Et oppstartsmøte med AS Backe gikk veldig spennende og med en omvising av prosjektet så er vi ydmyke i forhold til oppgaven. Husvik er veldig fornøyd med at vi fikk entreprisen med å prosjektere og montere elementer på Skårerbyen prosjektet på Lørenskog. Prosjektet startet opp monteringen i oktober og arbeidet vil pågå gjennom store deler av vinteren.

Det er veldig mange detaljer som skal på plass gjennom prosjekteringen hos ingenørene i Husvik. Deretter skal dette gjennomføres ved montering av elementer på byggeplassen.

Det er alltid utfordringer med så mange fag, men alt går etter planen og det er alltid målsettingen! Samarbeide er en nøkkel forutsetning for å lykkes.

Tilbake

Brettesnes

18. desember 2023

Husvik har avsluttet nå de siste 8 hyttene på Brettenses.

Ekerød

28. november 2023

Den tredje fase av prosjekt Ekerød begynner å ta sin form.

Hytter i Trysil

20. oktober 2023

Husvik har levert flere hytter til Trysil fritidseiendom.

Brinken Klokkarstua

5. juli 2023

Et unikt prosjekt er levert like ved den vakre Drammensfjorden.