Ekerød

28. november 2023

Husvik er i gang med det 3. byggetrinnet på Ekerød hvor det skal bygges 9 eneboliger i rekke. 4 av husene har blitt reist og de innvendige arbeidene har påbegynt. Dette er et miljøprosjekt hvor det er borret ned energibrønner i bakken, det blir montert solfangere på vegger og solceller i prosjektet. Arbeidet er planlagt vil pågå gjennom 2024.

Samtidig, Husvik har overlevert 6 eneboliger i byggetrinn 2 på Ekerød prosjektet i Fredrikstad. De ble alle overlevert i det første halvåret 2023. Det ble et virkelig flott prosjekt som vi er stolte av å levere.

 

Tilbake

Brettesnes

18. desember 2023

Husvik har avsluttet nå de siste 8 hyttene på Brettenses.

Skårerbyen

11. desember 2023

Husvik er stolt av å bli valgt som leverandør og samarbeidspartner av et av de ledende entreprenørene i Norge.

Hytter i Trysil

20. oktober 2023

Husvik har levert flere hytter til Trysil fritidseiendom.

Brinken Klokkarstua

5. juli 2023

Et unikt prosjekt er levert like ved den vakre Drammensfjorden.