Produkter

Elementer

Husvik prefabrikerte elementer tilpasses det enkelte prosjekts arkitekt design, størrelse og etter utbyggers, entrepenørs ønske og behov.En standard leveranse er utvendige vegger med monterte vinduer , gipset innvendig med rør for elektrikere og gipset smyg mot vinduer.Innvendige vegger er isolerte og gipset på en side og nødvendig gips leveres med for komplettering. Tak kassetter leveres ferdig for taktekking , isolert og ferdig lektet innvendig. Gulv/etasjeskillere  leveres med spon gulv , isolert og lektet  for gipsing.

Ved bruk av prefabrikerte løsninger og elementer så flytter mann arbeidsoppgaver fra byggeplassen til innvendig produksjon av elementene. Dette gir hurtigere fremdrift på byggeplassen,reduserte kostnader, sikrer kvaliteten av elementene. Det er utviklet et kvalitetsystem som er sertifisert av Sintef på falle nivåer i et prosjekt. Dette er fra kontakt med kunden,prosjektering og produksjon av elementene til leveranse til byggeplassen. Dette sikrer at kundene får et kvalitet produkt.

 

Klimavegger

Husvik prosjekterer og produserer innfasingsvegger som benyttes til prosjekter hvor det er bærende konstruksjon i stål og betong dekker. Ved bruk av innbyggingsvegger så øker hastigheten på byggeplassen og det blir fortere tett bygg en å bygge tradisjonelt.

Precut

Husvik ønsker å utvikle seg videre og våren 2020 så starter vi opp med en ny  sag. Det er en Hundegger Speed Cut Machine SC3. Denne sagen er en del av ett avansert system som sikrer kvaliteten og utfører detaljer opp til et nytt detaljert nivå.  Dette medfører at også at produksjonskapasiteten og hastigheten øker og vi vil starte med å tilby pre-kutt materialer til snekkere firmaer.