Tjenester

Montasje

Husvik montasje team har som oppgave å sikre at elementene blir montert etter monteringsbeskrivelser og i henhold til fremdriftsplanene som er avtalt.

Monteringen starter på fundamenter som er produsert på forhånd etter avtalte beskrivelser. En standard montasje arbeide er montering og komplettering av elementer utvendig med panel, tapet utvendig og innvendig slik at nødvendig luft tetthet sikres. De andre tekniske fagene kan starte så fort innvendig komplettering er ferdig.   Husvik teamet holder alt nødvendig materiale og verktøy for å sikre en bra prosess fra start til mål.

Byggeplass ledelse

Husvik tilbyr byggeplass ledelse, men bare når vi  leverer elementer og montering servise.

Dette arbeidet inkluderer oppfølging av fremdriftsplaner, sjekker leveransene, at HMS følges på byggeplassen og delta på byggeplassmøter. Husvik har et kvalitet system, dette inkluderer også arbeide på byggeplassen. Vi ser det som kritisk at lover og regler følges opp på byggeplassen.