SIGNERT KONTRAKT FOR LINDELIA PROSJEKT

12. oktober 2018

Husvik er stolt av å kunngjøre at den har inngått kontrakt for design, produksjon og installasjon av klimamomenter for fasader med Bache Stor Oslo. Dette er en viktig kontrakt for Husvik! Designet har startet design, planlagt oppstart av varer i februar og levering av fasader august 2019. 

Prosjektlederne (fra venstre): Martin - Backe Stor Oslo, og Kristaps - Husvik

Prosjektet ledes av Kristaps Juška med et team på baksiden av ingeniører, produksjon og økonomi. I 2018 leverte Husvik 3 store fasadeprosjekter bare i 2018 og har som mål å være en foretrukket partner i dette området med fasadeelementer.

Kilde: baerum.kommune.no/lindelia

Bærum kommune har engasjert Bache Stor Olso for å bygge et nytt Bo & Treatment Center
Bærums nye leve- og behandlingssenter (Lindelia Bo og Behandlingssenter) ligger på åsen Lindelia ved Gjettum med utsikt over fjorden. Det første spadetaket for utvikling ble tatt rundt nyttår 2017, og anlegget vil være klart innen april 2020.

Kilde: byggmesteren.as/sykehjem-baerum

Behandlingshjemmet har plass til 131 beboere og 12 beskyttede hjem for psykisk helse og rusmisbruk blir bygget. Det vil bli en ny bygning på 15 100 kvadratmeter i tre etasjer med parkeringskurver. Institusjonen vil bli organisert i flere mindre enheter, hver med opptil åtte innbyggere. I første etasje er to avdelinger spesielt egnet for dem med demens, med direkte tilgang til lukkede hager. Eiendommene skal bygges på to etasjer og kjellerere og bestå av 10 boliger og to treningsstudioer. 

Husvik ledelse i prosessen

Ingeniør team diskuterer detaljer for prosjektet.

Husvik ser frem til å samarbeide med Bache Stor Oslo i dette prosjektet.

Tilbake

Prinsesseveien

18. april 2019

HJERATUNET!

5. april 2019

Produksjon i September

18. september 2018

Progress i september.

The Lodge Trysil montering

18. juli 2018

Klimavegger monteringsprosess for Lodge Trysil-prosjektet.