Prinsesseveien

18. april 2019

I mai 2018 signerte Husvik kontrakten for levering av første enheten i Prinsesseveien prosjektet. Nesten et år senere har vi produsert og levert 9 av totalt 16 enheter. 

Vi produserer neste 4 enhetene nå, som vil bli levert i mai.

Om prosjektet

Prosjektet Prinsesseveien i Tønsberg kommune er beliggende innerst i Prinsesseveien på nordøstre Eik.

Prosjektet ligger i område som grenser ned mot Eikbekken og med utsyn til landlige omgivelser i Slagendalen - og med beliggenhet til veletablert og svært attraktivt boligområde med gangavstand til både Nordre og Søndre Eik – med skoler, idrettsplasser, barnehager, friluftsområder og butikker rett i nærheten.

Prinsesseveien vil bestå av 16 enheter fordelt på 6 eneboliger i kjede og 5 vertikaldelte tomannsboliger med 2 enheter i hver – totalt 10 enheter.

Boligene bygges etter byggeteknisk forskrift - TEK 10. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, tilgjengelighet, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi.

Tilbake

HJERATUNET!

5. april 2019

SIGNERT KONTRAKT FOR LINDELIA PROSJEKT

12. oktober 2018

Denne uken Husvik signert kontrakten for et stort klimavegger type prosjekt.

Produksjon i September

18. september 2018

Progress i september.

The Lodge Trysil montering

18. juli 2018

Klimavegger monteringsprosess for Lodge Trysil-prosjektet.