Prinsesseveien

18. april 2019

I mai 2018 signerte Husvik kontrakten for levering av første enheten i Prinsesseveien prosjektet. Nesten et år senere har vi produsert og levert 9 av totalt 16 enheter. 

Vi produserer neste 4 enhetene nå, som vil bli levert i mai.

Om prosjektet

Prosjektet Prinsesseveien i Tønsberg kommune er beliggende innerst i Prinsesseveien på nordøstre Eik.

Prosjektet ligger i område som grenser ned mot Eikbekken og med utsyn til landlige omgivelser i Slagendalen - og med beliggenhet til veletablert og svært attraktivt boligområde med gangavstand til både Nordre og Søndre Eik – med skoler, idrettsplasser, barnehager, friluftsområder og butikker rett i nærheten.

Prinsesseveien vil bestå av 16 enheter fordelt på 6 eneboliger i kjede og 5 vertikaldelte tomannsboliger med 2 enheter i hver – totalt 10 enheter.

Boligene bygges etter byggeteknisk forskrift - TEK 10. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, tilgjengelighet, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi.

Tilbake

TORØDVEIEN-PROSJEKT signert

31. mars 2021

Husvik har signert en ny kontrakt for Torødveien 126-prosjektet. Prosjekteringen er startet, og den er planlagt å levere de første elementene fra mai 2021. Prosjektet er lokalisert i Tønsberg, Torød-området. Vi ser frem til å starte produksjonen.

UNDERSKRIFT KONTRAKT FOR NESTE FASE AV RåHOLT-PROSJEKTET

31. mars 2021

Husvik har signert nok en kontrakt for andre etappe av Raholt-prosjektet, hus 4/5/6. Raholt-prosjektet inkluderer en kjede av effektive bygninger med effektiv planlegging for gode boforhold.

HUNDEGGER SPEED CUT MACHINE SC3

31. mars 2021

Husvik har investert i en helt ny sag, og den er nå i full drift. Det er et avansert sagsystem Hundegger Speed Cut Machine SC3., og det betyr at vi i større grad kan gjøre kompliserte prosjekter med færre arbeidsoperasjoner.

Signert kontrakt på prosjekt på Svelvik og klokkerstua

31. mars 2021

Husvik er stolt over å kunngjøre at det har signert en kontrakt med Thorrud Prosjekt AS for Hurum Kirke Klokkerstua-prosjektet. Prosjekteringen er allerede startet, og den er planlagt å levere de første elementene fra mai / juni 2021.