HUSVIK & FORNYKKELIGE ENERGIE REKKEHUS

20. oktober 2020

Dette er et spennende prosjekt som utbygger Rød Invest ønsker en sterk fokus på energi og det grønne skiftet.
Onecogreen som er et av de ledende aktørene i Norge er en viktig samarbeidspartner og leverandør i dette prosjektet. De leverer en pakke som inkluderer jord/bergvarme dvs det bores og hentes vann opp fra grunnen. Det monteres solfangere på veggen dvs at vann varmes opp på veggen, solceller som tilfører elektrisitet og alt dette føres til et felles fyringsanlegg. Dette sammen med at husvik leverer isolasjon med høyere kvalitet en standard og høy krav til tetthet vil gi et svært lavt energi forbruk.

For mer info FaceBook følg Husvik på FaceBook:

https://www.facebook.com/husvikhus/photos/pcb.3723615507648800/3723598884317129/?type=3&theater

Tilbake

EIDSFOSS, MARKENRUDVEIEN - med fantastisk utsikt over Eikeren

5. november 2020

Husvik er en stolt leverandør til Multibo, som overleverte samlede boenheter til sluttkunden på Eidsfoss, Markenrudveien, Norge. Boligene er bygget i henhold til byggeforskriftene - TEK 10.

The Lindelia project

16. september 2020

Kiruna's move

25. august 2020

Husvik is involved in a huge project - Move Kiruna city. The Municipality of Kiruna has adopted a development plan for the town’s new central core, which will include around 3000 homes, a commercial centre, a hotel, and public institutions.

RAHOLT PROSJEKT

20. august 2020

Husvik teamet leverte 3 eneboliger i første byggetrinn som avtalt. Byggeplassen var klargjort på en veldig bra måte slik at vi fikk en god start på monteringen. Vi monterte og kompletterte husene på 6 uker. Øvrige fag som rørlegger, ventilasjon , elektrik