Prosjektering

Prosjektering starter når kontrakten er signert. Husviks ingeniører gjør nødvendige lastberegninger og utvikler enhetsløsninger. Så utarbeider de tegning sett for produksjon og montering av hus.
Dette er en av de lengste prosessene og gir deg tid til å forberede byggeplassen og fullføre  fundamentarbeide.
I denne fasen blir prosjektspesifikke innkjøpsvirksomheter gjennomført også.
Dette er en periode når nøyaktig planlegging og samarbeid mellom Husvik og kunden blir avgjørende. Derfor, øker viktigheten av rask og effektiv kommunikasjon. Tidsfristene må holdes når det gjelder relevant teknisk informasjon fra kunden, da dette sikrer at fremdriftsplanen blir holdt. Jo senere kunden kommer med et forslag til endringer jo dyrere blir endringene.

 

Tilbake