Produksjon

Produksjonen er det korteste trinnet i hele prosessen og starter 2 til 4 uker før planlagt leveringsdag.
Elementene er produsert og pakket værsikkret på en logisk måte og rekkefølge for å forenkle monteringsprosessen.
Et tretrinns kontrollsystem er i bruk i fabrikken for å sikre presisjon og kvalitet på ferdige huselementer og pre-cut materialer.

Tilbake