Leveranse

Nettopp på avtalt dag og tid blir elementene levert på byggeplassen.
Det er alltid en god idé før leveranse å sjekke adkomstveier til byggeplass i.e. bredde, skråning, allmenntilstand, da elementer blir levert av semi-tilhengere.
Vanligvis er kunden ansvarlig for lossing av varer, med mindre Husviks monteringsteam gjennomfører monteringsarbeidet.
For å unngå senere misforståelser er det viktig å sjekke måtatte varer rett under lossing og umiddelbart rapportere til Husvik ved transportskader eller andre feil.

 

Tilbake