Kontrakt

Neste trinn  er kontraktsignering. Kunden og Husvik signerer gjensidig bindende document, som definerer leveranse innhold, endelig sum, betalingsvilkår, leveringsbetingelser og fremdriftsplan, så vel som forpliktelsene til de ulike partene. Montering driftsbetingelser vanligvis er definert i en separat montering kontrakt.

Tilbake