Forespørsel

Når du sender en forespørsel til oss, skal den inneholde allinformasjon som du har om prosjektet. Dette inkluderer visuelle skisser, beskrivelser om materialer, detaljer, utseende o gannet som du allrede har bestemt deg for. Naturlivis, er det lettest å sende forespørsel via e-post.

Tilbake