Selskapet

HUSVIK en trehuselement produsent som ble etablert i 2006 av Norske Investorer. 

Det  er fokus på  bærende konstruksjon i tre og hovedsak 2 etasje bygg men det kan bygges i 3 etasjer. Husvik leverer også fasade elementer i tre som monteres i betong bygg. Fasade elementer er et produkt som det forventes det er økende behov for i markedet.     

HUSVIK arbeider i samsvar med norske byggtekniske forskrifter og er bygd opp på og med Norsk tre ekspertise.  

Husvik fungerer som et effektivt verktøy for utbyggere og entrepenører.Elementer produseres og lagres tørt og byggetiden går ned.  

Husvik arbeider business til business det vil si mot entrepenører og utviklere og selger ikke direkte til sluttkunder. 

Dersom sluttkunder kontakter Husvik vil vi anbefale et samarbeide med lokale entrepenører i det området som prosjektet skal bygges.​ 

Markedet er nå i hovedsak Oslo område, Vestfold og Østfold. 

Selskapets tjenester inkluderer prosjektplanlegging, teknisk design og prosjektering og til slutt  produksjon av elementer. 

Montasje skjer i samarbeide med lokale entrepenører sine montører eller Husvik sine egne montører. 

Husvik er  Sintef  sertifisert på elementer og driften av selskapet og har Sentral godkjenning i Norge. 

Våre produksjonsfasiliteter er lokalisert i More i Sigulda districtet i Latvia og har et satellitt kontor i Riga. Husvik kan produsere opp til 90 000 m2 med elementer årlig. Volumet som kan produseres årlig er knyttet opp mot type produksjon. Da menes klimavegger, eneboliger, rekkehus og leiligheter. 

Vårt hovedmarked er Norge, men vi har også gjennomført prosjekter i Sverige, Finland og Latvia. 

Det er en gruppe Norske investorer som er eiere av Husvik her representert ved Vitrium AS og Petter Lundeby og kan treffes på Email: petter.lundeby@husvikhus.com 


Petter Lundeby har bred erfaring fra Latvia med oppstart i 1997 hvor han etablerte Narvesen Baltija og arbeidet frem til 2003. Fra 2004 har han deltatt i flere utviklingsprosjekter i Latvia og Norge.  

Husvik - et selskap med erfaring

Husviks erfaring omfatter kunnskap om enkle eneboliger, store eneboliger med glasserte fasader, barnehager, leilighetsbygninger med flere etasjer og offentlige bygninger.

Husviks produkter er SINTEF-godkjent

Husvik har vært SINTEF sertifisert produsent siden 2011.

Husvik tilbyr det beste

Husvik prioritet er kvaliteten på produktet og for gjennomføring i henhold til kundens preferanser.